Begge container byggene på rødmyr avfallstasjon ferdig. Gjenstår bare kontordelen her nå om et par uker!